Signe Sandvig – sertifisert medium og godkjent lærer i mediumskap

Foredrag i Oslo 14. oktober 2017: Dette er spiritualisme for meg

Oslo Spiritualist Society arrangerer åpen dag lørdag 14.10. klokka 13.30 i Skovveien 13. Jeg deltar med foredraget Dette er spiritualisme for meg. Se omtalen av foredraget under.

Etter foredraget blir det en plattformdemonstrasjon ved Pamela Fornell, Anita O.J. Strand og Kjersti Ørn.

Mine plattformdemonstrasjoner høsten 2017:
6.9. Haraldsheim, Oslo
12.10. Gulskogen, Drammen
24.10. Mind Body Spirit, Oslo

Foredrag i Stavanger 19. april: Hva er spiritualisme for meg?
På åndelig kveld på Bekkefaret bydelshus skal jeg snakke om hva spiritualisme er, sett gjennom mine briller. Det som binder spiritualister sammen, er lojaliteten til de 7 prinsippene. For meg er mediumskapet, der vi beviser at ånden lever videre etter “døden”, bare en liten del av spiritualismen. Viktigere for meg er det å reflektere rundt gudsbegrepet, menneskehetens brorskap, egenkjærlighet, tillit, sannhet og ansvar. Hvilken rolle spiller spiritualismen i min hverdag?

Kurs i klarsyn og mediumskap i Son 1.-2. april 2017. Maria Meisfjord og jeg holder kurs for nybegynnere og litt øvede lørdag og søndag, begge dager kl. 10-17. Pris: 1800,-. Ta kontakt på tlf. 909 345 94 eller e-post: happysigne@yahoo.com

Plattformdemonstrasjoner dette halvåret 2017:
29. mars  Haraldsheim, Oslo
19. april   Bekkefaret bydelshus, Stavanger (også filosofi og foredrag)
24. april  Mind, Body, Spirit, Oslo (også filosofi)
8. juni      Gulskogen, Drammen (også filosofi)

Sammen med Maria Meisfjord har jeg nå et opplegg der vi tilbyr alle sider av mediumskapet samt Reconnective healing til grupper av personer (vennekvelder, samle nysgjerrige, utdrikningslag (uten alkohol), innslag på fødselsdag osv.). Programmet tilpasses dere. Vi har også gavekort på telefon-readinger og fjernhealing, hvis du ønsker å gi en spesiell opplevelse til en som vil sette pris på det. Ta kontakt.

CD’en “7 møter med åndeverdenen” er i salg nå.
Du får 77 minutter med mine guidede meditasjoner og meditativ musikk av og med Tron Syversen for bare 150,-. Send en bestilling til happysigne@yahoo.com.
CD’en er også tilgjengelig på Bokklubben Energica.

Signe Sandvig tilbyr:

  • plattformdemonstrasjoner
  • kurs i mediumskap på tre nivåer
  • healing / fjernhealing
  • guidereadinger, også pr. telefon

Jeg er også ® Reconnective healing practitioner.

Jeg er individuelt medlem av Spiritualist National Union (SNU) i Storbritannia og arbeider for tiden med teorikurs i spiritualisme i SNUs regi.
Jeg er sertifisert medium i Norsk Spiritualist Forening og er aktiv som plattformmedium. Jeg har holdt kurs i mediumskap i spiritualistforeningens regi og kan også kontaktes for helgekurs i østlandsområdet.

Jeg har utdannelse fra Norge (NSFs kursrekke)  og England, blant annet en rekke kurs fra The Arthur Findlay College i London og healing med Eric Pearl.

 

F I L O S O F I
Fra og med sommeren 2016 vil jeg prioritere filosofi-studier og filosofi-praksis i en periode. Som et ledd i praksisen kommer jeg til å publisere skriftlige filosofier, som er inspirert av mitt guide-team. På lærestedet mitt, AFC, kalles det “inspirational writing”.

Grunnen til at jeg publiserer filosofiene på engelsk, er at de fleste av mine medstudenter er engelskspråklige.

Filosofiene blir hovedsakelig publisert på Facebook-siden Inspired corner.

25. Aug. 2016

Our time is now
Past lives are discussed among Spiritualists and in other religions. We don’t have a crystal clear answer to whether the soul lives a number of lives or not. But a lot of us are convinced of the logic in it.

Time is needed on Earth to structure all life on the planet. But in the spirit world, there is no such thing as time, as we know it. In that dimension they may float back and forth on our time scale. So we may say that, to them every life is now.

Your body started as a seed, the miracle happened, you were born as a perfect human being. Your soul started borrowing your body from that moment. Your wise, experienced soul set off to a new adventure in your wonderful, beloved baby body.

And here you are today. With your human experiences, that have added to your soul. It’s a journey of spiritual evolution.

Afterwards, much, much later in your time, your body will grow old and die.

But you will never die. Your soul knows that there is a place called home, a place to long for, a certainty that the ever-loving dimension will welcome you back when your time has come.

But will your soul stay fully in that dimension forever? I don’t think so. Sooner or later – although time is not a dimension on the other side – your soul may want to experience new obstacles to overcome. To fulfil its purpose: growth.

Then your soul may find another body to borrow, in circumstances that will help carry it forward.

Don’t you think this has been going on since the beginning of time?

Compared to the harmony and love on the other side, it’s a tough life on Earth. But on Earth is where we are now, in this moment, in this era. And don’t you think this is your chance to make the best out of it? How can you do that?

This is the simple answer: Be nice!

Your soul jumps with joy when you are being nice. Let there be no day that you have lived in vain. Be nice, and be a good example to others. Meet others with joy, love and gratitude.

Be joy, love and gratitude. No matter how many lives we have lived, and how many lives we will live, our time to be nice is now.

 

 

A grain of sand

We often use that expression on something we consider worthless. One tiny grain of sand equals zero to us. Why? Because there are numberless grains of sand, only in your hand, sitting on the beach. Not to mention the number of grains on the whole beach, or in the whole world. Nothing is worthless or unnecessary in nature, everything is created for a reason. But still, it is true, one separate grain of sand doesn’t mean much.

Are you a grain of sand, or will people remember you if you suddenly disappear out of this world? Are you a grain of sand or does your love matter to anyone? Are you a grain of sand or do you care for God’s creation – for people, animals and the planet?

Of course you matter. Even if no-one tells you, you matter. Everyone matters. We are all created with the same value, and that is our core. That is the simple basis of every relation. Respect between people. As a human being I also deserve respect from myself. Self respect and self love is the scaffold of our lives.

We are free. We are all kings and queens in our own lives. We make the decisions. We take action. We may choose not to make a decision and not to take action. That is also a decision.

So what do we do with our lives? Do we live the way we deserve? It is entirely up to us to find our way through struggles and challenges, pleasure and delight, because none of us is a grain of sand. We are human beings.

14.07.2016

Turn on your light

«All the electric power is not worth anything until someone turns the light on,» Minister Judith Seaman said in a Spiritualist lecture in 2014.

That made me think.
We are spirit. We are created by The Creator, and as human beings, we all share the same power. Nothing can live without God’s power. God is love. Spirit is love.

The eternal light in you is an extremely strong power. It can in fact change the world. If you choose to. But all this power and loving energy inside us needs to be used, it needs to be spread out to our outsides. Because all this power and loving energy won’t help anybody if you keep it inside.

Your power can change the world if you choose to think positive thoughts, do positive deeds, see the beauty in another person, love yourself. See your own beauty created by the Creator as the loving, powerful spirit that you are.

Do an experiment: Try thinking with your heart. If you have a question, a situation when you don’t know what to choose; try thinking with your heart. Take your time, breathe deeply and slowly. Feel your heart centre, and let your heart’s intelligence answer your question.

The answer can’t be wrong if you see it through Spiritualist eyes. (But it may be wrong if you see it through smart and clever modern western capitalist eyes.)

Because if you ask your heart, the answer will come from love, compassion and care. And in that way you let your light shine out into the world.

This is an external use of the power and the love you were born with. It will feel meaningful. It is a road to true happiness and relief, because letting your heart answer your questions, will let you be who you really are. No masks. Only plain truth – which is an expression of the Great Spirit and of you.

 

18.6.2016
Lyset og veven

«Gjennom lyset ditt skal du bli gjenkjent» hører vi mange ganger. Når kroppen er død, og vi er ren ånd, er det lyset vårt som gjør at vi kjenner hverandre igjen på den andre siden.

Men dette lyset bærer vi også som mennesker på jorda. Lyset er alt vi sier, tenker og gjør.

«Livet vever på sin vev – hva du gjorde, tenkte skrev. Alle ting i veven står, livets skyttel går og går…» skriver dikteren.

Det er sant. Alle ting i veven står. Klarer jeg å holde mitt eget lys skinnende klart og rent? Selvfølgelig ikke alltid. Det er menneskelig å feile, å gjøre dårlige vurderinger, å være litt for snar med reaksjoner av og til. Men jeg vil vite at jeg anstrenger meg for at lyset skal skinne klart og rent. Jeg vil vite at når livet vever på sin vev, har jeg anstrengt meg for at vevnaden er satt sammen av kjærlighet og positivitet, at jeg har vært med på å løfte andre, at jeg har elsket meg selv og gitt meg selv det Guds skaperverk fortjener.

At jeg har levd et liv som i størst mulig grad avspeiler Kilden, Skaperkraften. Gud.

Det gjør jeg enklest og best ved å prøve å etterleve de 7 prinsipper i spiritualismen.

Relatert bilde

———————————————————————————————————

25.5.2016

Who are we to judge?

A popular proverb which is said to come from American Indians says: ”Help me not to judge another until I have walked a mile in his moccasins.”

It goes without saying, that I shouldn’t judge another person’s actions or statements as good or bad. I don’t know what is another person’s motives. We should start by thinking that everything is said and done from a good heart.

Then, if I don’t understand how hateful statements or violence can flow from a warm heart, then I can step back and observe. Observe that I disagree. Observe that the negativity touches me emotionally in a disturbing way. May I then judge? It’s up to me, but if we lay the question in the hands of Spirit, the answer would be: Everyone has their own way of expressing themselves. Inner emotions are expressed differently from one person to another. Fear is lit in different ways and in different strength. While one person is afraid of terrorists and illegitimate refugees, another person is more afraid of right wing extremism and violence from hateful people.

My standards are my standards, my reactions should be authentic and true, based on what is right for me. And then I turn rigid. “Racism is not allowed on my watch.” Someone says something awful, and then I judge the person.

I have the need to express that I disagree with what is being said and done. My soul is longing to express who I really am, and a part of that definition is what I oppose to in this world. And expressing that opposition comes out as judgement of another person.

But I have not walked a mile in their moccasins!

So, maybe, in stead of judging the person, I may denounce the statement. In stead of judging the person I may denounce his or her actions.

I don’t need to understand them. I don’t need to feel, show or give my empathy to them.

Do you judge yourself? In what way may that help you? In what way will that help others?

Judging is definition. It is an expression of who you are. So the judging person is ready to being judged.

———————————————————————————————————-

An experiment with inspired writing.
Who are we writing for? Partly ourselves, because we are in constant need of confirmation that the bond between us is still there. Partly for Spirit, to show the spirit world that we trust in them and are making efforts to constantly enhance and progress. And in the long run we don’t know who we are writing for, because it all may turn out to something one day. Let us see where it takes us.
I love spirit, I love God. I wonder what I can do to tighten the bond to God. Is it through my actions? Divine thinking? Prayer? Meditation? No, it is by being me. Being true to who I am. Always to follow the path that I was meant to, because that is God’s path. Be true to myself.
The soul honours the truth. The soul honours Spiritual thinking and Spiritualist theory. That is why the soul mourns when the opposite is presented to you. You will know the way of souls. Don’t think that it is too big for you. God has created you. Should there be any task that is too big? Would God and your spirit team give you tasks that you couldn’t handle? Don’t underestimate them. Don’t insult Spirit’s intelligence. Have faith!

Keep on studying the subjects that you love, because they are the language of the heart. Be true to the way that makes you happy. Other people have other structures, not less of value. They do this differently. What you have to understand, is you must start doing it YOUR way. And the time to start is now.

Trust us that you will be led to situations that will let you open and close doors. Then you will see very clearly which doors are for you to open and which are for you to close.

Every moment is in itself. It has its own logic and its own divinity. Trust that you are where you are supposed to be. Trust yourself.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

 

 

Posted in Mediumskap | Comments Off