HEALING

Den gode healing-kraften

Det finnes mange healingmetoder. Den som passer best for meg, er reconnective healing. Det innebærer at jeg ikke berører klienten, men bruker meg selv som kanal for å komme inn i det healende energifeltet sammen med klienten.

Tanken er at healingen går dit den trengs, enten det er på det fysiske, mentale eller emosjonelle plan. Noen klienter merker umiddelbart at de har kommet inn i en veldig god energiflyt etter behandlingen. Det er ikke jeg som gir den energien, det er klientens egen kropp eller eget sinn som innstiller seg på en bedre tilværelse etter å ha vært i berøring med den universelle healing-kraften.

Hvis dette er interessant for deg, kan du ta kontakt for å avtale time. Jeg trenger bare å vite hvor du befinner deg, og at du slapper godt av på det tidspunktet vi avtaler. De fleste av mine klienter mottar nemlig healingen som fjernhealing.

En fjernhealing koster 300,- kroner. Den lave prisen skyldes at jeg ikke har utgifter til lokaler og ikke er bundet til å være på et bestemt sted til en bestemt tid.