KURS

Godkjent lærer i mediumskap

Etter en lengre periode med praksistrening og teori fikk jeg i desember 2012 godkjenning som kursholder i Norsk Spiritualist forening.

Høsten 2013 holdt jeg nybegynnerkurs i Østfold sammen med Anita O.J. Strand.
Våren og høsten 2014 holdt jeg kurs i Moss for trinn 2/3 sammen med Andre’ Kirsebom.
Våren 2015 holdt jeg kurs for trinn 2 i Oslo.

I 2016 prioriterer jeg andre sider ved mitt mediumskap, men ta gjerne kontakt hvis du ønsker en workshop en kveld eller et helgekurs.

Godkjent lærer i mediumskap