TEKSTARBEID

Signe Sandvig:

  • utdannelse fra Universitetet i Oslo
  • norsklærer siden 1980
  • underviser nå i norsk som andrespråk

Jeg arbeider med

  • språkvask
  • korrektur
  • å forfatte tekster til sanger og taler
  • omsetting mellom bokmål og nynorsk samt oversettelser fra engelsk

Jeg har lang erfaring med språkvask av lærebøker til videregående skole og høgskoler. Jeg har også svært mange  konfirmasjons- og jubileumssanger på samvittigheten.

Jeg tar gjerne imot bestilling på personlige sanger – hvis du har momentene til innholdet.

Ta kontakt for pristilbud.